Närmare Jesus

Närmare varandra

Närmare andra

I sommar har vi Cafe med andakt på Adolfsbergsgården
from 3 juli -7 augusti kl 16.00 Cafe 17.00 andakt

Gudstjänsterna börjar igen 21 augusti

pic
  • En plats för Dig.
    Vi samlas inte för att vi måste utan för att vi får, inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade, inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi samlas för att vi behöver varandra och för att vi behöver Gud. Här finns plats även för dig!
    — Korskyrkan Örebro
  • Vi är en församling i rörelse med en tydlig riktning, vi är inte färdiga men vi är på väg. Vårt mål är att föra människor närmare Jesus, närmare varandra och närmare andra.”
    — Korskyrkan Örebro