Närmare Jesus

Närmare varandra

Närmare andra

Titta live på Söndag klockan 10.30

Välkomna att fira adventsgudstjänster med oss via vår hemsida korskyrkanorebro.se eller vår youtube kanal korskyrkan örebro. Vi firar att ljuset, Jesus, världens ljus, kommer till oss!!! Vi önskar alla en riktigt fin första advent! ...

Nu kommer adventstid! Ljuset och hoppet kommer till oss! Välkommen att följa våra adventsgudstjänster på vår hemsida korskyrkanorebro.se ...

Följ våra gudstjänster på youtube och hemsida. Korskyrkanorebro.se Nu på söndag är temat vägen, sanningen och livet! ...

Var med oss i bön den här söndagen med anledning av pandemin i Sverige och världen. 🙏 ...

Vi ställer om och pausar alla fysiska möten och aktiviteter närmaste veckorna pga den ökade smittspridningen i samhället. Vi kommer fortsätta att sända någon form av gudstjänst på söndagar på vår youtube kanal Korskyrkan Örebro. Vi kommer även skicka förslag på aktiviteter där familjer kan ha sin ”söndagsklubb” hemma. Låt oss fortsätta att ära och tillbe Herren hemifrån. Och låta hans frid, hopp och kärlek få prägla våra tankar och våra liv! ...

Vi pausar våra aktiviteter på Adolfsbergsgården närmaste veckor pga den ökade smittspridningen i samhället. Detta gäller all barn- och ungdomsverksamhet och även friskvård. Kom ihåg att ta hand om dig och sprida kärlek och omtanke på säkert sätt! ❤️ ...

Höstlovsstängt på Gården ikväll! Ses om två veckor! 🍁 ...

pic
  • En plats för Dig.
    Vi samlas inte för att vi måste utan för att vi får, inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade, inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi samlas för att vi behöver varandra och för att vi behöver Gud. Här finns plats även för dig!
    — Korskyrkan Örebro
  • Vi är en församling i rörelse med en tydlig riktning, vi är inte färdiga men vi är på väg. Vårt mål är att föra människor närmare Jesus, närmare varandra och närmare andra.”
    — Korskyrkan Örebro