Närmare Jesus

Närmare varandra

Närmare andra

Musikröris

” HEY! We’re starting up!
Sång och rörelse, mumsigt fika, tillsammans, mys och massa bus!
Så hejjans välkomna, mitt i livet precis som man är 🤍
(sångstunden är kl.10:30)”
Fredagar 10-12

pic
  • En plats för Dig.
    Vi samlas inte för att vi måste utan för att vi får, inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade, inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi samlas för att vi behöver varandra och för att vi behöver Gud. Här finns plats även för dig!
    — Korskyrkan Örebro
  • Vi är en församling i rörelse med en tydlig riktning, vi är inte färdiga men vi är på väg. Vårt mål är att föra människor närmare Jesus, närmare varandra och närmare andra.”
    — Korskyrkan Örebro