Närmare Jesus

Närmare varandra

Närmare andra

Adventsgudstjänst från Korskyrkan kl. 10.30

Välkommen välkommen!! Ta gärna en vän i handen och kom 🎉 ...

✨✨✨Välkomna till Korskyrkan i Advent! ✨✨✨Fira med oss att frälsaren kommer!!! 🕯🕯🕯🕯 ...

Ta med en vän och kom till kyrkan nästa söndag på adventsgudstjänst! 🕯 ...

I januari kör vi igång Konfa i Korskyrkan och på Adolfsbergsgården för dig som är född 2007 och 2008. Välkommen på infoträff nu på söndag 21/11 kl 17.00 på gården! ...

I januari kör vi igång Konfa igen!!! Du som går i åk 7 och åk 8 är välkommen att delta! Vi har infoträff på söndag 21/11 kl 17.00 på Adolfsbergsgården för ungdomarna och föräldrarna. Välkomna!!! ...

Välkomna till Musikröris och familjecafé idag! Vi har öppet mellan kl 10-12. Musikröris ca kl 10.45. ✨😊 ...

pic
  • En plats för Dig.
    Vi samlas inte för att vi måste utan för att vi får, inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade, inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi samlas för att vi behöver varandra och för att vi behöver Gud. Här finns plats även för dig!
    — Korskyrkan Örebro
  • Vi är en församling i rörelse med en tydlig riktning, vi är inte färdiga men vi är på väg. Vårt mål är att föra människor närmare Jesus, närmare varandra och närmare andra.”
    — Korskyrkan Örebro