En plats för Dig

Vi samlas inte för att vi måste utan för att vi får, inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade, inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi samlas för att vi behöver varandra och för att vi behöver Gud. Här finns plats även för dig!

NÄRA
”Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.”
‭‭Romarbrevet‬ ‭12:9-18‬
...

12 0

NÄRA. ”Det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig, och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga: ”Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?” Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: ”Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?” Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.”
‭‭Femte Moseboken‬ ‭30:11-14‬
...

9 0

Gud är god. Inget annat än god.
Inget mörker finns i Honom. Ingen skugga. Inget lömskt. Inget instabilt. Inget ombytligt. Inga dubbla avsikter.
För Gud är god. För Jesus är god. I Honom står ljuset alltid i zenit. Från Honom kommer allt gott. (Jakob 1:17)
...

10 0

GUDSTJÄNST Söndag 13/10 kl 10.30
…om vikten av att förstå innebörden av ordet tacksamhet, i en tid av oro och pessimism. Thomas Stenius, Gudrun Aronsson, Erik och Helena Jakobsson
SÖNDAGSKLUBBEN
...

9 0

Gemensam GUDSTJÄNST i Adolfsbergskyrkan söndag 6/10 kl 10.00 OBS tiden!
Kom för att sjunga, be, lyssna och samtala om hur Jesus möter oss i ”Döden och livet”. Vi ses!
...

6 0

NÄRMARE GUD, NÄRMARE VARANDRA, NÄRMARE VÄRLDEN.
Korskyrkans församlingshelg på Hjälmargården - Välkommen till härliga dagar med gemenskap, undervisning, lovsång, god mat och massor av kul för alla åldrar.
Vi får besök av Sune Nordin, Mr Goran och en grupp från baptistförsamlingen i Belgrad.
Start för ungdomarna blir redan fredag kväll 18 oktober.
Start för övriga lördag 9.30 och avslutning söndag efter 13.00.
Pris: 0-12 år gratis, 13 år - uppåt 350 kr, maxbelopp familj 1000 kr.
Frågor? Gudrun Aronsson 0709582155
Anmälan: [email protected]
...

7 0
pic
 • Vi vill vara en församling som förmedlar Guds kärlek till människor i allt vi gör och är
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som prioriterar nära relationer och personligt vittnesbörd
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som tar socialt och diakonalt ansvar i vårt närområde
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som söker efter Andens liv uttryckt i karismatik med en helhetssyn på  människan och med Guds rike och dess utbredande i fokus
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som målmedvetet formar efterföljare till Jesus Kristus
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som möts till gudstjänst där vi i gemenskap tillber och lovsjunger, ber för varandra och omvärlden, utlägger bibelns ord och firar Herrens måltid
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som varje år döper nya människor till Kristus
  — Korskyrkan Örebro