Närmare Jesus

Närmare varandra

Närmare andra

Vi önskar alla en fin, fin påsk! 💛 Vi får fira på annat sätt än vi brukar, men budskapet är minst lika aktuell. Det finns hopp! Ljuset vinner alltid över mörkret! 💛✝️💛 Glad påsk! 💜💛💜 ...

Idag läser vi från Matteus 26, Jeremia 31 och Hesekiel 26. Läs och fundera på vad innebär det nya förbundet genom Jesus blod gör med våra liv. *** Matt 26: 26-29 - Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.”
***Jeremia 31: 33-34 - Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ”Lär känna Herren”, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.
*** Hesekiel 26: 26-27 - Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem.
...

Vi läser tillsammans Johannes 12: 20-36. Vad står det om varför Jesus måste dö? Hur tar du och jag emot den Gud ger? *** *** *** ”Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: ”Herre, vi vill gärna se Jesus.” Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.
Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn.” Då hördes en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.” Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sade: ”Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.” Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Folket sade till honom: ”Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att Människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne Människoson?” Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen.”
...

Tisdag i stilla veckan läser vi från Matteus 21: 28-46. ** ** **
Jesus säger: ”Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?” De svarade: ”Den förste.” Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. …
Lyssna nu till en annan liknelse. En jordägare planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andre och stenade den tredje. Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde likadant med dem. Till sist skickade han sin son. Han sade: ’Min son kommer de att ha respekt för.’ Men när arrendatorerna fick se sonen sade de till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom, så dödar vi honom och får hans arv.’ De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer?” Översteprästerna och de äldste svarade: ”Han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid.” Jesus sade: ”Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Den som faller på denna sten blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad.” (Fortsätt läs resten på bibeln.se)
...

Måndag i stilla veckan 2020. Läs Matteus 21:12-17 och fundera på vad texten betyder och vad det innebär för dig idag. ...
”Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han sade till dem: »Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste.« Blinda och lytta kom fram till honom i templet, och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet: »Hosianna Davids son«, blev de förargade och sade till honom: »Hör du vad de säger?« Jesus svarade: »Ja, har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig?« Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten.”
...

Ett passande bibelord för en tid som vår. ...

”En jagande tiger, en ravin i djungel. Ingen väg fram. Ingen väg tillbaka. Ett enda stort NU. Vad gör du?”
Veckans hälsning i Corona-tider från Korskyrkan hittar du på vår Youtube-kanal.
...

Korskyrkan ställer in och ställer om

Från söndagen 22/3 ställer vi in våra gudstjänster i Korskyrkan. Vi bevakar utvecklingen och meddelar så snart vi bedömer att det är klokt att samlas på söndagar igen. 
Vi ställer också tillsvidare in onsdagsbön, Café Hälsokällan, Trivselträffar samt delar av vår friskvårdsverksamhet och stora delar av vår barn- och ungdomsverksamhet. Enklast att följa skiften i det som händer i våra verksamheter är genom våra kanaler på Instagram och förstås på församlingens hemsida.

Varför gör vi då denna åtgärd nu? Jo, det är framförallt av omsorg om våra äldre och sjuka som löper större risk vid smitta av Covid-19. Vi vill därför medverka i samhällets stora omställning för att minska smittspridningen. Mer om skälen går att läsa om på Folkhälsomyndigheten. 
Under den tid som vi nu går igenom ser vi till att behålla tät gemenskap och omsorg genom hemgrupper, uppsökande samtal och hembesök. Men även där är det viktigt att vi efter bästa förmåga undviker sociala sammanhang när vi mår det minsta dåligt och riskerar sprida smitta. 
Vi vill stå till varandras tjänst, så de som behöver hjälp med skjuts eller att handla mat kan får det genom kontakta församlingens anställda. Tveka inte heller att höra av er på telefon eller mail vid frågor och behov. 
Varje söndag kommer det finnas en andakt och en hälsning att ta del av på Korskyrkans Youtube-kanal. Vi kommer skicka ut meddelande om det inför varje söndag. 
Minns att vår Gud går med oss genom allt. Som bibelns berättelser upprepade gånger uppmuntrar och uppmanar oss ”Var inte rädda!”. Vi är genom allt - genom lycka och olycka, genom hälsa och sjukdom, genom rikedom och fattigdom, genom frid och oro - vi är genom allt hela och hållna i Guds kärlek och omsorg. 
Med en bön om Guds välsignelse,

Rikard Edefors
Pastor och föreståndare
[email protected]
0709784420
...

pic
  • En plats för Dig.
    Vi samlas inte för att vi måste utan för att vi får, inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade, inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi samlas för att vi behöver varandra och för att vi behöver Gud. Här finns plats även för dig!
    — Korskyrkan Örebro
  • Vi är en församling i rörelse med en tydlig riktning, vi är inte färdiga men vi är på väg. Vårt mål är att föra människor närmare Jesus, närmare varandra och närmare andra.”
    — Korskyrkan Örebro

Hälsning till Korskyrkan 2020-04-05