En plats för Dig

Vi samlas inte för att vi måste utan för att vi får, inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade, inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi samlas för att vi behöver varandra och för att vi behöver Gud. Här finns plats även för dig!

pic
 • Vi vill vara en församling som förmedlar Guds kärlek till människor i allt vi gör och är
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som prioriterar nära relationer och personligt vittnesbörd
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som tar socialt och diakonalt ansvar i vårt närområde
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som söker efter Andens liv uttryckt i karismatik med en helhetssyn på  människan och med Guds rike och dess utbredande i fokus
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som målmedvetet formar efterföljare till Jesus Kristus
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som möts till gudstjänst där vi i gemenskap tillber och lovsjunger, ber för varandra och omvärlden, utlägger bibelns ord och firar Herrens måltid
  — Korskyrkan Örebro
 • Vi vill vara en församling som varje år döper nya människor till Kristus
  — Korskyrkan Örebro