Internationellt arbete

Korskyrkans engagemang sträcker sig långt utanför Örebro. Jesus har gett oss uppdraget enligt missionsbefallningen (Matt 28:18-20), att ge alla människor kunskap om honom. På ett antal platser i världen är vi engagerade i internationellt arbete. Det innebär att på olika sätt berätta om tron på Jesus men också medverka i olika humanitära hjälp- och utvecklingsinsatser. Till största delen går vårt stöd till projekt som administreras av Evangeliska Frikyrkan (EFK). Just nu stödjer vi missionärer/projekt i följande länder och områden:

• Sudan
• Serbien
• Thailand
• Frankrike
• RCA – Centralafrikanska Republiken
• Västafrika via Mercy Ship
• Missionsinstitutet
• World Evangelical Aliance