Vår vision

Närmare Jesus
Närmare varandra
Närmare andra

Denna vision innebär att vi är en församling i rörelse med en tydlig riktning, vi är inte färdiga men vi är på väg. Vårt mål är att föra människor närmare Jesus, närmare varandra och närmare andra.

Närmare Jesus. Vi är en församling där vi strävar efter att vara med Jesus för att bli lika Jesus och göra de handlingar Jesus gjorde. Vi söker djupare erfarenheter av Honom vilket leder till förvandlade liv. Vi ger plats att upptäcka och ta emot kärleken – från Gud och till Gud – så att den allt mer formar vår vilja, våra tankar, attityder och handlingar. Det gör vi genom Guds ord, Andens liv, undervisning, bön, tillbedjan, dop, Herrens måltid och goda andliga vanor.

Närmare varandra. Vi är en församling som längtar efter att kännetecknas som en välkomnande, varm, hoppfull och helande gemenskap där Jesus kärlek är synlig. Vi vill följa Jesus tillsammans och vara öppna för varandra och ge plats för alla de olika personligheter, erfarenheter och gåvor vi har. I vår församling är varje person en levande och viktig sten i Guds husbygge.

Närmare andra. Vi är en församling som finns till för de som ännu inte mött Gud. Vi är Guds ambassadörer och vittnen med uppgiften att visa på Guds kärlek till hela skapelsen, till alla människor och till hela människan. Gud längtar efter att rädda och upprätta allt och alla till en relation med Honom. Vi lever och handlar som Jesus-efterföljare mitt i samhället, nära våra medmänniskor, för att vara ljus och salt i den värld Gud älskar. Med respekt för andra människors liv och erfarenheter verkar vi frimodigt för det goda och sanna och motverkar därigenom det onda i världen.