Vår vision

Varför finns vi?

Adolfsbergs Baptistförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Gud och hans son Jesus Kristus. Vi vill att vår församling ska vara en plats där man växer och mognar som människa och som kristen, samtidigt som man utmanas till engagemang för det samhälle vi lever i. Vi vill att människor i alla åldrar ska finna en öppen och varm gemenskap i vår församling.

Vart är vi på väg?
Vi delar den analys av vår samtid, den önskan om vad som ska prägla oss och den syn på utmaningarna vi står inför som det uttrycks i EFK 2020.

Vi vill vara en församling
• Som förmedlar Guds kärlek till människor i allt vi gör och är
• Som varje år döper nya människor till Kristus
• Som stadigt växer i antal aktiva medlemmar
• Som möts till gudstjänst där vi i gemenskap tillber och lovsjunger, ber för varandra och omvärlden, utlägger bibelns ord och firar Herrens måltid
• Som växer i antal gudstjänstdeltagare och i antal hemgrupper
• Som målmedvetet formar efterföljare till Jesus Kristus
• Som söker efter Andens liv uttryckt i karismatik med en helhetssyn på människan och med Guds rike och dess utbredande i fokus
• Som erbjuder en öppen och väl sedd barn- och ungdomsverksamhet
• Som tar socialt och diakonalt ansvar i vårt närområde
• Som prioriterar nära relationer och personligt vittnesbörd
• Som genom sång och musik berör människors inre och förmedlar budskapet om Jesus Kristus.
• Som i sin sammansättning speglar befolkningen i sydvästra delen av Örebro
• Som sänder ut internationella missionsarbetare och på så sätt tar ansvar för vår omvärld
• Som stadigt ser ett ökat givande