Policy för vår barn- och ungdomsverksamhet

• I Korskyrkan får alla barn och ungdomar möjlighet att delta i de olika aktiviteter som finns utifrån sina egna förutsättningar.
• Den verksamhet som vi erbjuder innehåller aktiviteter av olika slag och då främst i form av kreativt skapande. Vi vill stärka barnens och ungdomarnas möjligheter att utveckla sin kreativitet och självkänsla.
• På de områden i vår verksamhet där tävlingar förekommer arbetar vi utifrån att tävlingsmomenten ska främja lek och gemenskap.
• De barn och ungdomar som finns i verksamheten uppmuntras att se på sig själva som unika, skapade och älskade av Gud.
• Vi vill ge barnen och ungdomarna möjlighet till utökat ansvar för sig själva och andra människor.
• Vi vill att barnen och ungdomarna ska känna glädje och ha roligt.
Korskyrkan har en avgift som ligger på 50:- per läsår vilket går till omkostnaderna för verksamheten. Vi vill också påminna om att era barn och ungdomar är olycksfallsförsäkrade till och från och under verksamheten..

Barn- och Ungdomsrådet, Adolfsbergs Baptistförsamling, Korskyrkan