Vår Tro

Alla människor har sin egen väg till tron på Jesus. Tro handlar inte om att ha rätt kunskap utan om att leva livet i vardagen med Jesus Kristus. Att söka det livet med Jesus är en livslång resa. Men någon gång på vår resa där måste vi ta steget och våga tro att Jesus håller och överlåta oss. Du är välkommen att dela det sökandet och det valet med oss i Korskyrkan. Tillsammans kan vi gå i i riktning mot Jesus. Tillsammans får vi längta, hoppas, älska och kämpa.

I några enkla satser sammanfattar vi här vår tro. Efter det finns några fördjupningar och länkar för vidare utforskande av vår tro och teologi.

Vi tror på en treenig Gud
Gud Fadern
Vi tror på Gud, den ende och evige, världens skapare och Herre.

Jesus Kristus, Guds Son
Vi tror att Jesus Kristus är Guds enfödde Son och enda vägen till Gud.
Jesus Kristus själv blev människa och levde ett syndfritt liv på jorden.
Vi tror att Jesus Kristus dog på korset och uppstod på tredje dagen för att människan ska få möjlighet att omvända sig till Jesus och möta Guds kärlek och få förlåtelse för sina synder.

Den helige Ande
Vi tror på den helige Ande, Hjälparen, som Fadern sände i sin Sons ställe.
Vi tror att Han visar på Jesus Kristus. Varje kristen kan göra personliga erfarenheter av den helige Andes kraft i sitt eget liv.

Vi tror på Bibeln
Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud, skriven av människor och in i människans historia.
Vi tror att Bibeln är vägledning för tro och liv.
Vi tror att Bibeln berättar om Guds kärlek till vår värld.

Vi tror på människan
Vi tror att människan är fantastisk och skapad av Gud för att ära och älska Honom.
Vi tror att människan svek detta syfte genom att vända sig bort från Gud.

Vi tror på frälsningen
Vi tror att Gud älskar varje människa och vill hennes bästa. Alla som tror på Jesus Kristus och hans död på korset får syndernas förlåtelse och får en upprättad relation med Gud.
Vi tror att alla som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre är Guds barn.

Vi tror på att tron har följder
Dop
Dopet enligt Nya Testamentet grundar sig på en personlig erfarenhet av tro på Jesus Kristus. Dopet innebär att människan förenas med Jesu Kristi död och uppståndelse och får den helige Anden som gåva.

Efterföljelse
Jesus Kristus kallar oss till att vara lärjungar, till att mogna och växa. Den efterföljelsen innebär bibelläsning, bön, gemenskap i församlingen, socialt ansvar och att låta sig uppfyllas av den helige Ande.

Församlingsgemenskap
Den kristna församlingen är Guds idé. Varje kristen är kallad att leva i en församlingsgemenskap. I Gudstjänstfirande, i grupper som möts i hemmen och i vänskapsrelationer. I församlingen hämtar vi kraft, får uppmuntran, tröst och kan glädjas över varandra, trots olikheter. Församlingen är också en plats där vi tillsammans tillber Gud och betjänar omvärlden.

Socialt ansvar och mission
Vår uppgift är att synliggöra Guds kärlek genom omsorg för dem som behöver mat, bostad, värdighet, hopp och rättvisa. Gud har kallat sin församling att genom den helige Andes kraft, i ord och handling, förmedla hela evangeliet till hela världen.

Fördjupning och länkar
Vi samarbetar med andra församlingar i samfundet Evangeliska Frikyrkan. Tillsammans lyfter alla EFK-församlingar fram följande fyra punkter som sammanfattning av vår tro och självförståelse.

Vi är evangelikala
Med Bibeln som vi tror är inspirerad av Gud och som är vår vägledning bejakar vi klassisk kristen tro enligt den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen och vi hör hemma i den den evangelikala teologi som bl.a. får sitt uttryck i Lausannedeklarationen , Manilla manifestet och Kapstadsöverenskommelsen

Vi är missionsinriktad
Mission är en naturligt följs av gemenskapen med Gud och vår tro på Jesus Kristus. Evangeliet om Guds rike skall berättas bland alla folk. Församlingens uppgift är att förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen. Både nära och långt bort. Det betyder att det får följder hur vi uttrycker vår tro, hur vi delar med oss av vår tro, hur vi utvecklar det vi som församling är och gör och hur vi är med och tar socialt ansvar.

Vi är baptistiska
Vi är en frikyrka som förkunnar omvändelse och troendedop. Vi har bibeln som den främsta källan för vår hur vi är gemenskap, hur vi tar beslut, hur vi försöker leva våra liv och i hur vi betonar alla troendes roll och tjänst.

Karismatisk
Alla troende, unga och äldre, kvinnor och män, uppmanas i Bibeln att låta sig uppfyllas av den helige Ande och att ta emot och tjäna med de andliga gåvor som Anden ger. Det innebär att evangeliet om riket förmedlas i ord, handling, kärlek och kraft. Hur Andens liv uttrycks är olika i olika kristna sammanhang och det är i sin ordning.