Uthyrning av Korskyrkan och Adolfsbergsgården

Bokningsansvarig Adolfsbergsgården och Korskyrkan: Gudrun Aronsson tel: 019 247770/ välj 3

Ladda ner PDF

Adolfsbergsgården

Priser:
Hela gården 2500kr/dag
Stora bollhallen och kök 1700kr/dag
Cafe +Kök inkl lilla bollhallen 1700 kr/dag
Barnkalas max 5 tim 800kr
Åldersgräns för att hyra lokal är 20 år.
Teknisk utrustning och städ ingår ej i hyran.

Information: Hyresgästen har tillträde endast till bokade lokaler. Alkoholförtäring och rökning är inte tillåten i lokalerna. Eventuella skador på lokaler eller inventarier ersätts av hyresgästen. Bollspel endast i bollhallarna (bollar och racketar och klubbor ingår inte i hyran)

Brandsäkerhet och utrymningsvägar: Iakttag försiktighet med ljus. Lämna utrymningsvägar fria.

Städning: • Lokalerna skall vara städade och iordningställda , då hyrestiden är avslutad. • Städrutiner och städmaterial finns i förrådet innanför stora bollhallen. • Borden skall vara avtorkade. Bord och stolar tillbakaställda i respektive förråd • Vid ej godkänd städning debiteras en avgift på 300-/tim • Restsopor skall tömmas i soptunna vid infarten till gården. Övrigt avfall t.ex. kartong och glas mm. tas om hand av hyresgästen (Återvinningscentral finns vid ICA Parkens parkering) • Plocka upp eventuella fimpar och skräp utanför entrén.• Sopor skall tömmas i soptunna vid infarten till gården. • Se till att fönster och dörrar är stängda då du lämnar lokalen. • Sätt på larmet

Nyckel kvitteras ut och återlämnas direkt efter hyrestillfället.
Betalning sker helst med Swish (123 668 36 19)  eller kort vid nyckelutlämningen.

 

 

Korskyrkan

Priser:
Hela Kyrkan 2500kr/dag
Kyrkan 1300kr/dag
Församlingsvåningen 1300kr/dag
Åldersgräns för att hyra lokal är 20 år.
Teknisk utrustning och städ ingår ej i hyran.

Information: Hyresgästen har tillträde endast till bokade lokaler. Alkoholförtäring och rökning är inte tillåten i lokalerna. Eventuella skador på lokaler eller inventarier ersätts av hyresgästen.

Brandsäkerhet och utrymningsvägar: Iakttag försiktighet med ljus. Lämna utrymningsvägar fria.

Städning: Lokalerna skall vara städade och iordningställda , då hyrestiden är avslutad. Städrutiner och städmaterial finns i förrådet mittemot toaletterna. Borden skall vara avtorkade. Om man tagit bord och stolar i förrådet skall de ställas tillbaka. Vid ej godkänd städning debiteras en avgift på 300-/tim Sopor skall tömmas i soptunna vid infarten till kyrkan. Övrigt avfall t.ex. kartong och glas mm. tas om hand av hyresgästen (Återvinningscentral finns vid ICA Parkens parkering). Se till att fönster och dörrar är stängda då du lämnar lokalen. Sätt på larmet när du lämnar kyrkan

Nyckel kvitteras ut och återlämnas direkt efter hyrestillfället.
Betalning sker helst med Swish (123 668 36 19)  eller kort vid nyckelutlämningen.

.