Tikva

Tikva är en träningsform och avslappningsmetod med fokus på balans och en inre tillit.

Genom enkla kroppsövningar bygger vi upp kroppens styrka och smidighet. Under passet talas ord som bygger upp och uppmuntrar din självkänsla och ditt människovärde. Övningarna förmedlar hopp till din själ.

Du är med efter egen förmåga och egna förutsättningar. Ordet Tikva är hebreiska med betydelsen ”hopp” och ”tro”. Tikva bygger på en kristen värdegrund.

Träningsformen Tikva ingår i en nationell förening.

Tikva-passet leds av Diplomerad Instruktör.

Tikva Stretch, Måndagar kl 18.30-19.10

Ledare: Martina Isaksson