Tikva

Tikva är en träningsform och avslappningsmetod med fokus på balans och en inre tillit.

Genom enkla kroppsövningar bygger vi upp kroppens styrka och smidighet. Under passet talas ord som bygger upp och uppmuntrar din självkänsla och ditt människovärde. Övningarna förmedlar hopp till din själ. Du är med efter egen förmåga och egna förutsättningar. Passet leds av Diplomerad Instruktör.

Ordet Tikva är hebreiska med betydelsen hopp. Tikva bygger på en kristen värdegrund.

Tikva Stretch

Torsdagar kl 17.30-18.10

Ledare: Martina Isaksson