Stadsmissionen

Korskyrkan är med i organisationen Örebro Stadsmission där vi tillsammans arbetar för att förändra situationen för de som lever i utsatthet. Stadsmissionen är en del av civilsamhället och vill främja samverkan mellan organisationer, de offentliga, näringslivet och medborgare i vår stad. Tillsammans kan vi ställa krav på politiker, föreslå nya innovativa lösningar, stå upp för de som lever i en utsatt livssituation och bidra till att förändra bilden av de som idag lever i ett utanförskap.

I en del av vår lokal Adolfsbergsgården finns Stadsmissionens verksamhet Vinternatt och Crossroads . Det är ett natthärbärge och en stöd- och rådgivningsverksamhet som bistår med akuta insatser och har även som mål att bidra till långsiktig förändring för utsatta EU-medborgares situation. Korskyrkan har varit och är en aktiv aktör i det initiativet.