Söndagsklubben

Söndagsklubben en samling för alla barn mellan 3 och 12. Vi träffas när det är gudstjänst, först uppe i Korskyrkan och sedan går de yngsta tillsammans ner till Adolfsbergsgården. Där finns det plats för lek, sång, drama, pyssel, bön och prat om Guds kärlek. Allt med målsättningen att ge barnen en av de bästa stunderna på hela veckan! 
De i åldern 9-12 stannar i församlingsvåningen för sin aktivitet.
Samlingarna kommer att bestå av livliga och spännande bibelberättelser kombinerad med inslag av film, bild och spel.
Samlingen sker parallellt med söndagens gudstjänst. Söndagar kl 10.30- ca 12.30. Vi avslutar med att fika på gården och barnen kan hämtas av sina föräldrar där efter gudstjänstens slut. .  Välkomna!

Datum för söndagsklubben våren 2020
26/1, Söndagsklubb på gården.
2/2, Söndagsklubb på gården.
9/2, Söndagsklubb på gården.
1/3, Söndagsklubb på gården.
8/3, Gudstjänst med alla åldrar
15/3, Söndagsklubb på gården.
22/3, Söndagsklubb på gården.
29/3,Söndagsklubb på gården.
19/4, Söndagsklubb på gården.
26/4,Söndagsklubb på gården.
10/5, Gudstjänst med alla åldrar.
31/5, Utomhusaktivitet med barnen under gudstjänsttid.