Söndagsklubben

Söndagsklubben en samling för alla barn mellan 3 och 13. Vi träffas under tiden som det är gudstjänst i Korskyrkan men möts på Adolfsbergsgården 10.15. Där finns det plats för lek, sång, drama, pyssel, bön och prat om Guds kärlek. Allt med målsättningen att ge barnen en av de bästa stunderna på hela veckan! 
De i åldern 10-13 har sin egen samling.
Samlingarna kommer att bestå av livliga och spännande bibelberättelser kombinerad med inslag av film, bild och spel.
Samlingen sker parallellt med söndagens gudstjänst. Söndagar från kl 10.30 till ca 12.00. Vi avslutar med att fika på gården och barnen kan hämtas av sina föräldrar där efter gudstjänstens slut.
Välkomna!

Datum för söndagsklubben hösten 2020
30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 8/11, 2/11