Söndagsklubben

Söndagsklubben en samling för alla barn mellan 3 och 13. Vi ses först i gudstjänstlokalen för att sedan gå till Adolfsbergsgården. Där finns det plats för lek, sång, drama, pyssel, bön och prat om Guds kärlek. Allt med målsättningen att ge barnen en av de bästa stunderna på hela veckan! 
De i åldern 10-13 har sin egen samling.
Samlingarna kommer att bestå av livliga och spännande bibelberättelser kombinerad med inslag av film, bild och spel.
Samlingen sker parallellt med söndagens gudstjänst. Söndagar från kl 10.30 till ca 12.05. Barnen kan hämtas av sina föräldrar i Korskyrkan efter gudstjänstens slut.
Välkomna!