Samtal om tron

Korskyrkan inbjuder till en serie kvällar på Adolfsbergsgården med föreläsningar, fika och samtal om kristen tro och livet med Gud. Kvällarna riktar sig till både dig som redan tror och vill veta mer och till dig som inte tror men vill veta mer om vad kristna tror. Vi möts ungefär en gång i månaden och du hittar det aktuella ämnet i vår kalender. Du kan förvänta dig tankeväckande föreläsningar som hjälper dig att fundera vidare och en generös anda där alla frågor är tillåtna.
Föreläsningarna och ev material kostar inget men fika kan köpas till ett rimligt pris.

19.00 Föreläsning
19.45 (ca) kvällsfika och därpå samtal om ämnet i smågrupper
20.40 (ca) Återsamling i storgrupp
21.00 (senast) slut

Deltagande kräver ingen föranmälan.
Har du frågor till Rikard Edefors, 0709-784420 eller [email protected]