Välkommen till en varm bönegemenskap där vi särskilt ber för och välsignar människor som finns i Adolfsbergsgårdens och Korskyrkans verksamheter. Vi ber för specifika böneämne vi har i vår gemenskap men också personliga böneämnen vi själva bär med oss till samlingen. Vi ses i Korskyrkan!

Vi träffas på onsdagar klockan 9:30-10:30.
Frågor?
Ansvarig är Stig Davidsson
0706110783