Kvinnofrukost

Två lördagar per termin, kl 9 – 11, inbjuder vi till Kvinnofrukost med en riklig frukostbuffe och ett intressant föredrag.

Kvinnofrukostar i Korskyrkan under 2017

Lördagen den 21 Januari kl. 9 – 11
”Från mörker till ljus”
Annahita Parsan
En livsresa från Iran till Sverige
Vi äter en god frukostbuffé tillsammans Kostnad 50:-
Anm.till Margareta Karlehagen tel 0703-312307
E-post : [email protected] senast 19/1-17

Lördagen den 18 Mars kl. 9 – 11
”Från havets djup till himlens höjd”
Angelina Backman
Vi äter en god frukostbuffé tillsammans Kostnad 50:-
Anm.till Margareta Karlehagen tel 0703-312307
E-post : [email protected] senast 16/3-17