K.Ung

Korskyrkan Ung är en förening för barn och ungdomar i Adolfsberg och närområdet. Vi har en styrelse, årsmöten och ett policydokument. Föreningen bedriver verksamheter på Adolfsbergsgården som Öppen Fritidsgård för mellanstadie- respektive högstadieelever, Söndagsklubb, hajker och diverse samlingar för ungdomar.
För att bli medlem har Korskyrkan Ung en avgift på 50 kr per termin, vilket går till omkostnaderna för verksamheten.

Alla barn och ungdomar är olycksfallsförsäkrade under verksamheten samt till och från den.
Kontaktperson vid ev frågor Christina Ekström Santos