Hemgrupper

I Korskyrkan tycker vi den lilla gemenskapen är väldigt viktig. Vi har smågrupper som ses i hemmen men även smågrupper som ses efter innebandyträning eller andra aktiviteter. Smågrupperna handlar främst om att lära känna varandra, dela livet och att be tillsammans.Vill du vara med i en smågrupp eller starta en med dina vänner?  Ring eller maila till oss för kontakt