Hemgrupper

Något av det viktigaste för oss människor är en nära och varaktig gemenskap med andra. I en sådan miljö kan vi utvecklas och få möjlighet att lära oss av varandra om livets viktiga frågor. Korskyrkans hemgrupper vill vara en sådan miljö där vardagslivets frågor får utrymme. Vi ställer frågor och söker gemensamt efter svaren i Bibeln och i kristen litteratur. Vi delar smått som stort, glädje som sorg och allt sker i en anda av samförstånd och kärlek.
De grupper som finns hos oss varierar i storlek. I flera grupper finns en stor variation i ålder. Vi anser att den lilla gruppen är viktig och därför prioriterar vi den. Vill du vara med i en hemgrupp? Ring eller maila till oss för kontakt