Gudstjänster

(Under en period från 2020-03-22 och tillsvidare så ställer vi in våra gudstjänster för att delat i samhället omställning för att förhindra spridningen av Corona-virustet. Vi fortsätter dock att mötas och tillbe tillsammans i andra mindre gemenskaper.)

Varje söndag firar vi Gudstjänst. En mötesplats för alla generationer. Gudstjänsten innehåller sång & musik, bön, förbön och predikan med budskap som berör vår vardag. Efter gudstjänsten kan du ta en kopp kaffe och samtala i vår församlingsvåning. Vi använder oss idag av ett antal gudstjänstformer för att kunna ge ett brett utbud och tillgodose olika behov.

• Nattvardsgudstjänst
• Missionsgudstjänst
• Gudstjänst för alla åldrar