Gudstjänster

Varje söndag firar vi Gudstjänst. En mötesplats för alla generationer. Gudstjänsten innehåller sång & musik, bön, förbön och predikan med budskap som berör vår vardag. Efter gudstjänsten kan du ta en kopp kaffe och samtala i vår församlingsvåning. Vi använder oss idag av ett antal gudstjänstformer för att kunna ge ett brett utbud och tillgodose olika behov.

• Nattvardsgudstjänst
• Missionsgudstjänst
• Gudstjänst för alla åldrar