Friskvård

I Korskyrkans Friskvård vill vi se till hela människan; ande, själ och kropp. Vi erbjuder träning som passar olika åldrar, erfarenhet och behov. Vårt mål är att friskvårdsaktiviteterna ska ge gemenskap, glädje och hälsa.

All träning sker på Adolfsbergsgården om inget annat anges. (Karta) Ingen föranmälan behövs.

Schema hösten 2017

Start vecka 35

Tisdag    Volleyboll kl 20.00-21.30

Torsdag   Gympa Bas-station kl 18.30-19.30

Söndag    Innebandy kl 17.30-19.00

Söndag    Gympa Medel 19.30-20.30

Förutom träning genomför vi även föreläsningar och samtalskvällar inom ämnet friskvård. Det kan handla om hälsa, träning, kost eller något annat intressant ämne.

Avgift

Terminsavgift                                                                     300 kr
(arbetssökande, sjukskriven, student, pensionär)        200 kr
Går även att betala/gång                                            40/30 kr

Har du inte tidigare tränat hos oss bjuder vi på första gången.
Terminsavgift betalas av dig över 16 år.
Betald terminsavgift ger möjlighet att träna på alla våra aktiviteter. Ingen avgift på uteträning.

Bankgiro: 284-4017

Swish: 123 394 24 22

För mer information: Martina Isaksson tel 0730-42 15 76