Fredagar på Gården

Varann fredag ojämna veckor kl 19.30-23.30 är fritidsgården öppen för att hänga tillsammans, spela, idrotta, pyssla och prata. Vi håller öppet för ungdomar mellan årskurs 6 och 9. Caféet är öppet under hela kvällen. Vårterminen 2019 börjar denna verksamhet vecka 5.

Fredagar jämna veckor samlas flera olika grupper på Adolfsbergsgården. De yngre har sin egen del i kvällen och de äldre sin del.
Klockan 17.30 – 19.30 samlas de som går i årskurs 2-4 till det vi kallar Kung. De har café, intressegrupper med olika innehåll som film, bakning, spel m.m. Vi har också en särskild samlingar med andakt om Jesus och hur vi kan lära oss att tro på och följa honom. Klockan 19.00 – 21.30 samlas dels årskurs 5-6 (också Kung) och dels årskurs 7-9 i en Ungdomssamling (som sedan fortsätter fram till minst 23.00). Vårterminen 2019 börjar denna verksamhet vecka 4.

I caféet säljer vi lättare mellanmål och fika till självkostnadspris.

Kontakt: Christina Santos Ekström