Adolfsbergshemmet

En sång- och musikgrupp från Korskyrkan besöker Adolfsbergshemmet en fredag i månaden och sjunger för de boende på olika avdelningar. Ibland är vi på en avdelning och ibland på två, en halv timma per gång och avdelning.

Kontaktperson: Stig Davidsson tel. 070 611 07 83